Węglokoks S.A.

 

PIOTRUŚ WALUGAW listopadzie 2007 lekarze zdiagnozowali u Piotrusia Walugi (ur. 26.07.2007) ciężką i rzadką chorobę - rdzeniowy zanik mięśni typ I (choroba Werdniga-Hoffmanna SMA1). Schorzenie polega na braku impulsów nerwowych do mięśni szkieletowych, co powoduje osłabienie napięcia i siły mięśniowej. Mówiąc najprościej, dziecko nie rozwija się fizycznie – nie może ruszać nóżkami i rączkami, nie może siedzieć ani chodzić. Najgorsze jednak jest to, że u dziecka z SMA I dochodzi do niewydolności układu oddechowego. Szczególnie dotyczy to niemowląt, u których chorobę rozpoznano w ciągu pierwszych miesięcy życia. Ratowanie ich zależy od szybkości działania rodziców i lekarzy. Dzieci takie muszą pozostawać pod stałą opieką hospicjum i doświadczonych lekarzy. Konieczny jest także zakup lub wypożyczenie ssaka, pulsoksymetru, butli z tlenem i ambu – urządzeń służących do bezpośredniego ratowania życia. Codzienna, systematyczna rehabilitacja może opóźnić postęp choroby, zapobiec przykurczom oraz poprawić stan mięśni oddechowych. Warto dodać, że mimo znacznych ograniczeń w rozwoju ruchowym dzieci z SMA I cechują się ponadprzeciętnym poziomem rozwoju intelektualnego. Są radosne i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Jest tylko jeden warunek: by mieć szanse na rozwój muszą mieć zabezpieczony układ oddechowy!

Piotruś Waluga jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, która prowadzi dla niego konto. Już bardzo wielu Ludzi Wielkiego Serca przekazało swoje datki oraz 1% od podatku na konto Piotrusia. Fundacja jest wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego. 

Namiary i konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, na które można przelewać pieniądze na leczenie i rehabilitację Piotrusia:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
NIP 118-14-28-385, KRS 0000037904
tel: : 022/ 832.19.25 ; 022/ 832.19.26

www.dzieciom.pl

Nr konta :41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

W przypadku wpłat zagranicznych numer konta należy poprzedzić Kodem BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Koniecznie z dopiskiem „ Darowizna na leczenie i rehabilitację – Waluga Piotr Tomasz”

Wszelkich informacji udzielają Edyta i Tomasz Waluga, rodzice Piotrusia pod poniższymi danymi teleadresowymi:

tel. +48 608 689 796

e-mail: tagulaw@op.pl